Webwinkelkeur Mijn titel

  Altijd 14 dagen bedenktijd ✔   

info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Disclaimer voor www.oota-designs.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.oota-designs.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Out of the Attic- Home & Living.
In deze disclaimer geven wij aan onderwelk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Out of the Attic- Home & Living is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Out of the Attic- Home & Living.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan
en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding
om een contract dan wel overeenkomst met Out of the Attic- Home & Living te mogen claimen of te veronderstellen.

Out of the Attic- Home & Living streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht
ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig
en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden
zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Out of the Attic- Home & Living aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer

van www.oota-designs.nl op deze pagina.| Meer